BULETIN AL-FAIDAH EDISI 1 : Indahnya Akhlaqul Karimah

Para pembaca yang kami hormati, bila kita mau menggali kembali warisan akhlak yang mulia sebagaimana yang telah diwariskan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, niscaya kita akan mendapati betapa indahnya Islam itu. Sungguh menyedihkan, tatkala menyaksikan banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin kurang memberikan perhatian terhadap masalah akhlak. Terlebih ketika menyaksikan generasi muda Islam yang Read more about BULETIN AL-FAIDAH EDISI 1 : Indahnya Akhlaqul Karimah[…]